ducal.pl - IT to nasza pasja

 

Wdrożenia

 

Oprócz produkcji oprogramowania, drugą równie istotną gałęzią naszej działalności są wdrożenia usług sieciowych opartych o rozwiązania serwerowe firmy Microsoft.

 

Wdrożone przez nas usługi sieciowe zapewniają, że na stacjach roboczych pracownik będzie miał zawsze to co potrzebne jest mu do pracy. Stacje robocze będą zabezpieczone przed instalacją i uruchomieniem niepożądanego w firmie oprogramowania. Dostęp do zasobów internetowych będzie ograniczony do zakresu potrzebnego do realizacji zadań wynikających z obowiązków służbowych. Dane użytkownika przechowywane będą na serwerze skąd będą regularne backupowane. W przypadku awarii stanowiska komputerowego, użytkownik może kontynuować pracę na dowolnym innym stanowisku komputerowym, zachowując przy tym dostęp do tych samych aplikacji i nie tracąc żadnych danych. Tak wdrożone usługi sieciowe zapewniają ciągłość pracy oraz ograniczenie kosztów operacyjnych. Zwiększeniu ulega także efektywności pracowników poprzez uniemożliwienie wykorzystania komputerów do celów nie związanych z obowiązkami służbowymi oraz minimalizację przestojów w pracy wywołanych awariami. Zmniejsza się także ryzyko poniesienia konsekwencji karnych przez pracodawcę wynikających z wykorzystywania nielegalnego oprogramowania przez pracowników.

 

W ramach wdrożenia usług sieciowych  opartych o rozwiązania serwerowe firmy Microsoft oferujemy między innymi:

 • Przeprowadzenie analizy wymagań w połączeniu z możliwościami finansowymi klienta
 • Zamówienie i montaż sprzętu w siedzibie i oddziałach klienta
 • Konfigurację podstawowych usług sieciowych takich jak: IPv4, IPv6, DHCP, NAT, DNS
 • Konfigurację środowiska domenowego (las, drzewa, domeny, fizyczne site’y)
 • Konfigurację serwera poczty oraz pracy grupowej Microsoft Exchange (także migrację poczty)
 • Konfigurację dodatkowych usług takich jak: Outlook Web Access, Outlook Mobile Access zapewniających dostęp do zasobów serwera Microsoft Exchange
 • Założenie kont użytkowników, grup i jednostek organizacyjnych
 • Konfigurację drzewa DFS
 • Konfigurację ustawień Group Policy w celu standaryzacji stacji roboczych
 • Konfigurację zabezpieczenia i dostępu do Internetu za pomocą Microsoft ISA Server
 • Konfiguracja Internet Information Services
 • Konfigurację Microsoft SQL Server
 • Konfigurację SharePoint Services
 • Konfigurację Windows Update Services
 • Konfigurację usług terminalowych
 • Konfigurację dostępu za pomocą VPN
 • Konfigurację Remote Installation Services
 • Konfigurację tworzenia kopii zapasowych

 

Wdrażane przez nas usługi objęte są gwarancją oraz na życzenie klienta obsługą serwisową.

Reklamy Google:

Zaufali nam:

 i inni....