SDSS


Service Department Support System (SDSS) – to system, którego zadaniem jest wspomaganie pracy działu serwisu. SDSS jest dodatkowym modułem rozszerzającym system CRM opisany wcześniej. SDSS w pełni integruje się z systemem CRM, co pozwala na zachowanie jednej wspólnej bazy klientów, dostawców i użytkowników.

 

Podstawowe funkcje systemu SDSS to:

 • Rejestrowanie podstawowych danych o obiektach serwisowanych (maszynach, pojazdach, budynkach itd.)
 • Rejestrowanie zgłoszeń serwisowych dotyczących serwisowanych obiektów
 • Koordynacja - przydzielanie interwencji do zarejestrowanych zgłoszeń
 • Przypominanie i informowanie  serwisantów o interwencjach przez e-mail i SMS
 • Załączanie plików, (na przykład zdjęć, opisów) do zgłoszeń  i interwencji
 • Dostęp dla klienta przez przeglądarkę internetową, umożliwiający klientowi zapoznanie się z historią napraw oraz umożliwiający zarejestrowanie zgłoszenia serwisowego on-line
 • „Raporty serwisowe”, to moduł pozwalający serwisantowi na wypełnianie raportu serwisowego z wizyty przez Internet. Wypełniony raport może następnie być zatwierdzony przez klienta za pośrednictwem modułu „Dostęp dla klienta” lub wydrukowany i podpisany. Raport następnie jest akceptowany przez koordynatora, który na jego podstawie wystawia fakturę
 • Śledzenie i przypominanie o kończących się gwarancjach
 • Automatyczna obsługa serwisowych umów cyklicznych
 • Zaawansowany system uprawnień
 • Szereg predefiniowanych raportów, statystyk itd.
 • Przemyślany i spójny interfejs użytkownika

 

System współpracuje z modułem monitorowania pojazdów Navilogix, dzięki któremu koordynator serwisu może na bieżąco śledzić pojazdy użytkowane przez serwisantów oraz modułem GeoCoding, dzięki któremu możliwe jest prezentowanie klientów spełniających zadane kryteria (na przykład posiadających otwarte zgłoszenia serwisowe) na mapie, obliczanie tras itd.

 

System dostępny jest wyłącznie w polskiej wersji językowej.

 

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładowe okno systemu.

Reklamy Google:

Zaufali nam:

 i inni....

Mapa | Do wydruku | (C) 2012