Historia


2007.08 – 2008.04, Georg Fisher, Szwajcaria

 • Integracja systemów CRM – SalesLogix oraz systemu ERP Exact.


2006.03 – 2008.03, Polska Telefonia Cyfrowa

 • Wykonanie systemów analitycznych SARET i HEYSEG, opartych o MS SQL Server 2005 Analysis Services i Oracle.
 • Stworzenie systemu „OLAP Admin”  odpowiedzialnego za synchronizację złożonych procesów ETL.


2007.01 – 2008.03, Abplanalp Consulting

 • Przeprowadzenie analizy i wykonanie wdrożenia rozbudowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 100 pracowników. System obejmuje swoim zakresem moduły: CRM, obsługę serwisu, obsługę zamówień, realizację umów, kontrolę finansów, logistykę, biuletyny elektroniczne, ekstranet dla klientów. 
 • System stworzony w oparciu o technologię .NET i SQL Server 2005.


2006.01 – 2006.03, Bystronic Polska

 • Wdrożenie usług sieciowych opartych o Microsoft Windows Server 2003
 • Wdrożenie systemu SYNC CRM


2005.03 – 2007.04, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • Wykonanie systemu „Wiza Konsul” (MS SQL Server 2000, Visual Studio .NET, Windows Server 2003). System „Wiza Konsul” odpowiedzialny jest za obsługę procesu wydawania wiz oraz wspomaganie działania placówek konsularnych w następujących obszarach: wydanie paszportów, sprawy obywatelskie, sprawy konsularne, sprawy prawne. System był kluczowym elementem w procesie przyłączenia Polski do grupy Shengen i docelowo zostanie uruchomiony we wszystkich placówkach konsularnych RP na świecie.


2003-2007, Microsoft Polska

 • Prowadzenie wykładów na uczeniach wyższych z tematyki .NET i SQL Server.


2004.01-2004.04, Agie Charmilles

 • Wdrożenie usług sieciowych opartych o Microsoft Windows Server 2003
 • Wykonanie i wdrożenie systemu do realizacji zamówień części zamiennych


2003-2008, ducal.pl

 • Wynalezienie, opatentowanie i uruchomienie produkcji urządzenia MaxSwitch. Więcej informacji na temat urządzenia można znaleźć na stronie www.maxswitch.com


2003-2006, Ministerstwo Sprawiedliwości, NKW – Nowa Księga Wieczysta

 • Uczestnictwo w pracach projektowo-programistycznych nad systemem Nowa Księga Wieczysta (NKW) odpowiedzialny za opracowanie i wykonanie interfejsu umożliwiającego: rejestrowanie, przeglądanie i wyszukiwania ksiąg wieczystych


2003-2005, Szkoła Główna Handlowa

 • Prowadzenie wykładów związanych z technologiami Microsoft na podyplomowych studiach: „Zarządzanie Projektami Informatycznymi”.


2003-2005,Microsoft Polska

 • Wykonanie i wdrożenie systemu eform.net. Rozproszonego systemu umożliwiającego ewaluację szkoleń autoryzowanych Microsoft w całej Polsce. System został uruchomiony we wszystkich autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft (CTEC) w Polsce.
Reklamy Google:

Zaufali nam:

 i inni....

Mapa | Do wydruku | (C) 2012